Network Scans

Met de Safe-IT Cyber Security Scan lopen wij alle kwetsbare punten langs, lossen direct op wat kan en helpen u verder. U krijgt een concreet rapport in gewone-mensentaal met aanbevelingen en oplossingen. Indien gewenst kunnen wij voor u het gehele traject van verbeteringen begeleiden en testen. Meer Informatie

Wifi Security Test

Onze specialisten komen graag bij u op locatie om uw WiFi netwerken te testen. Deze WiFi Security Test levert u een duidelijk inzicht in de beveiliging en configuratie van uw WiFi netwerken. Maak uw WiFi netwerken weerbaar tegen cybercriminelen. Meer informatie

Trainingen

Bewustwording onder medewerkers met Cyber Security Awareness Trainingen of op maat, op locatie en volledig afgestemd op de dagelijkse praktijk van uw bedrijf.
Leer meer over Cyber Hygiene en Security tijdens een van onze reguliere, begrijpelijke Safe-IT trainingen, zowel voor particulieren als zakelijke gebruikers

ICTKeurmerk

Het ICTKeurmerk is een keurmerk voor ICT-apparatuur die voldoet aan de best mogelijke beveiliging. De apparatuur zal moeten voldoen aan diverse eisen die door Keurmeesters zijn vastgesteld. Zie het als een APK-keuring, net als bij uw auto. Het ICTKeurmerk geeft geen absolute garantie dat er geen mankement meer zal optreden, maar het is het maximaal haalbare. Dit is voor u een zekerheid dat u dit kan voorkomen. Voorkomen is namelijk altijd beter dan genezen. Meer Informatie

Forensisch Onderzoek

Forensisch onderzoek of forensische wetenschap is onderzoek dat gedaan wordt ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek. Het helpt bij het opsporen van daders of oorzaken van (mogelijke) misdrijven op basis van wetenschappelijk bewijs. SAFE-IT kan de meest voor de hand liggende onderzoeken voor u uitvoeren. Meer Informatie

Data Recovery

In 95% van alle gevallen voeren wij een succesvolle harde schijf recovery uit. Uw harde schijf wordt behandeld in onze cleanroom lab. Hier stellen wij de diagnose en wordt de reddingsoperatie uitgevoerd. Onze specialisten zijn vertrouwd met diverse soorten problemen en schades. Vraag een diagnoseofferte aan via onze website. Meer Informatie

Neem contact op

info@safe-it.nl
0599221515
Ter Apel

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt)
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Meer informatie

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!