Privacy Policy

Algemeen

Dit is de privacy policy van Safe-it.nl. Safe-it.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die onder andere worden verzameld via deze website (de “Website”). 

Safe-it.nl respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens stelt, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens

Safe-it.nl verwerkt de persoonsgegevens die zij onder andere via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact-en/of aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, telefoonnummer en e-mailadres aan safe-it.nl verstrekken. 

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Safe-it.nl verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Safe-it gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Safe-it, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven, voor statistische doeleinden en voor geautomatiseerde gegevensverwerking. Voor zover wettelijk vereist vraagt Safe-it uw toestemming, voordat zij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt. 

Safe-it zal uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Safe-it bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Inzage, correctie, verwijdering en data overdracht

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Safe-it over u verzamelt. Ook kunt u Safe-itverzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen en/of naar u over te dragen. Overdracht van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden op een veilige manier waarbij te controleren is dat de persoonsgegevens naar de juiste persoon gezonden worden. Hierbij kan het nodig zijn dat wij enkele gegevens aan u vragen om dit te kunnen verifiëren.

Klacht indienen

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Safe-it, dan kan je bij ons een klacht indienen door het online contactformulier in te vullen.

Het is ook mogelijk om een melding te doen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG.